The Believers สาธุ

  • ME-2272
  • The Believers สาธุ
  • DVD ซีรีย์ 3 แผ่น
  • Thai 5.1 / English 5.1
  • English / Thai

เรื่องราวของสามเพื่อนสนิทคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องหาทางใช้หนี้ก้อนโตหลังสตาร์ทอัพของพวกเขาล้มไม่เป็นท่า จังหวะนั้นเองพวกเขาก็บังเอิญค้นพบโอกาสทาง ธุรกิจ ที่จะช่วยพวกเขาปลดหนี้ก้อนใหญ่โดยอาศัยช่องทางการหาเงินจากความศรัทธาในศาสนาของผู้คน

Total

฿00.00

My Shopping Cart

subtotal ฿00.00

Total ฿00.00