Rustin รัสติน

  • ME-2079
  • Rustin รัสติน
  • DVD หนัง 1 แผ่น
  • Thai 5.1 / English 5.1
  • English / Thai

หนังประวัติศาสตร์การชุมนุมเดินขบวนครั้งใหญ่ของอเมริกาที่ทำเนียบขาวในปี 1963 เพื่อผลักดันกฎหมายสิทธิพลเมืองเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติเพราะ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ชาติกำเนิด โดยมีผู้นำเป็นนักเคลื่อนไหวผิวดำ บายาร์ด รัสติน ที่เป็นเกย์!

Total

฿00.00

My Shopping Cart

subtotal ฿00.00

Total ฿00.00