The Medium ร่างทรง

  • BD-1617
  • The Medium ร่างทรง
  • Blu-ray 25GB หนัง 1 แผ่น
  • Thai 5.1

The Medium ร่างทรง จะเป็นเรื่องราวของ ครอบครัวหนึ่งทางภาคอีสานของไทยที่มีสมาชิกในครอบครัวจะคอยสืบทอดการเป็นร่างทรงต่อๆ กันมา แต่แล้วกลับพบว่าวิญญาณที่มาเข้าทรงนั้นกลับไม่ใช่วิญญาณดีอย่างที่พวกเขาคิด

Total

฿00.00

My Shopping Cart

subtotal ฿00.00

Total ฿00.00