The Unity Of Heroes หวงเฟยหง

  • MA-040
  • The Unity Of Heroes หวงเฟยหง
  • DVD หนังเอเซีย 1 แผ่น
  • Chinese 5.1 / Thai 5.1
  • Thai

“น้าสิบสาม” ( แสดงโดย เหวยหนี ) ที่ไปเรียนวิชาแพทย์จากตะวันตกกลับมาที่จีน พร้อมกับอารยธรรม และการใช้ชีวิตแบบชาวตะวันตกติดมาด้วย และเธอมาพร้อมกับปัญหาความขัดแย้งที่ตามมาจากโลกตะวันตก รวมไปถึงตัวหนังจะเจาะไปยังเรื่องราวการแพทย์ของอเมริกา และตะวันออกในเชิงเปรียบเทียบอีกด้วย

Total

฿00.00

My Shopping Cart

subtotal ฿00.00

Total ฿00.00